Harta sitului
 
Home   Despre API   Activităţi
Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Membri API

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

Activităţi

Direcţiile principale de activitate ale API

 • afirmarea şi dezvoltarea în continuare a mijloacelor mass-media independente;
 • susţinerea juridică, morală şi materială a instituţiilor de presa şi a jurnaliştilor independenţi, apărarea drepturilor lor civile şi profesionale, stimularea jurnaliştilor care activează în cadrul API;
 • asigurarea unui proces continuu de instruire şi creştere a profesionalismului jurnaliştilor;
 • crearea unei baze de date informaţionale pentru a facilita un schimb eficient de informaţii între membrii API;
 • atragerea şi utilizarea eficientă a donaţiilor, sponsorizărilor, altor surse de finanţare întru dezvoltarea şi consolidarea presei independente;
 • perfecţionarea sistemului de distribuţie a presei;
 • realizarea unor comentarii, articole-sindicat pentru publicaţiile independente;
 • achiziţionarea şi utilizarea competentă a publicităţii în interesele API;
 • facilitarea aprovizionării redacţiilor cu echipament, hârtie, rechizite necesare pentru editarea şi difuzarea publicaţiilor.

Activităţi curente

  Proiectul „Dezvoltarea capacităţilor de studii şi analiză ale API”:

  - Studiu privind evoluţia presei locale din Moldova în perioada anilor 1990-2010;

  - Studiu privind impactul crizei economice şi a celei financiare asupra presei locale şi asupra pieţei publicitare la nivel local;

  - Plan de advocacy pentru 2011-2012.

  Proiectul „Cere socoteală pentru banii publici”:

  - Constituirea grupurilor de monitorizare (jurnalişti, reprezentanţi ai ONG, cetăţeni);

  - Monitorizarea utilizării banilor publici în municipiile Chişinău şi Bălţi;

  - Discuţii publice privind utilizarea surselor bugetare.

  Proiectul „Consolidarea capacităţilor profesionale de acoperire a subiectelor controversate în ziarele regionale”:

  - Monitorizarea respectării normelor etice;

  - Program de training în etica jurnalistică;

  - Reeditarea Ghidului de Stil cu norme etice pentru jurnalişti;

  - Studiu privind etica jurnalistică în mass-media din Republica Moldova.

  Program de instruire şi asistenţă în domeniul fotojurnalismului

  Program de asistenţă pentru publicaţiile periodice în curs de deetatizare

  Proiecte de colaborare transfrontalieră moldo-română în diferite domenii

  Suport pentru Consiliul de Presă din Moldova

  Editarea suplimentului de educaţie civică „Obiectiv”

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md