Harta sitului
 
Home   APInfo   Proiecte   Proiecte finalizate   Proiect: “Îmbunătăţirea Cadrului Legal şi Statutului Economic al Sectorului Mass-Media”

Calendar

31.10.2013 Aniversarea ziarului "Jurmal de Chişinău"
detalii 

Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

Proiect: “Îmbunătăţirea Cadrului Legal şi Statutului Economic al Sectorului Mass-Media”

Perioada de implementare: martie 2008 – februarie 2009

Finanţator: AED, în cadrul Planului Preliminar de Ţară (PPŢ)

Scopul proiectului:

Îmbunătăţirea cadrului legal şi de reglementare a activităţii instituţiilor mass-media din R. Moldova, consolidarea cooperării între sectorul public şi mass-media pentru asigurarea dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor R. Moldova.

Obiective:
1. Elaborarea unui set de propuneri şi amendamente legislative pentru impulsionarea dezvoltării presei ca afacere în R. Moldova.
2. Campanie de advocacy pentru promovarea amendamentelor la legislaţie. Activităţi de lobby.
3. Stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor de colaborare între Editorii şi Difuzorii de presă.

Activităţi:
- Organizarea şi desfăşurarea a 2 „mese rotunde” în mun. Chişinău şi a 4 workshop-uri la nivel regional cu participarea editorilor de presă din regiunile R. Moldova şi a experţilor angajaţi de API pentru elaborarea propunerilor/amendamentelor pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi economic de reglementare a activităţii presei;
- Constituirea Grupului de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei şi a Grupului mixt de lucru API-„Poşta Moldovei”;
- Elaborarea şi expertizarea juridică şi economică a unui set de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de reglementare a cadrului economic şi fiscal de funcţionare a presei (inclusiv Legea Bugetului de Stat pentru anul 2009 şi Codul Fiscal);
- Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale a Editorilor de Presă;
- Prezentarea oficială în Guvernul şi Parlamentul R. Moldova a propunerilor, aprobate de Conferinţa Naţională a Editorilor de Presă;
- Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Grupului de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei şi a Grupului mixt de lucru API-„Poşta Moldovei” pentru examinarea problemelor şi a iniţiativelor pentru soluţionarea acestora.

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md