Harta sitului
 
Home   APInfo   Proiecte   Proiecte finalizate   Proiect: „Cere socoteală pentru banii publici!”

Calendar

31.10.2013 Aniversarea ziarului "Jurmal de Chişinău"
detalii 

Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

Proiect: „Cere socoteală pentru banii publici!”

Perioada de implementare: septembrie 2008 – august 2009

Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova

Scopul proiectului:
Sporirea responsabilităţii autorităţilor locale faţă de cetăţeni în utilizarea adecvată a banilor publici prin fortificarea rolului mass-media în elaborarea şi monitorizarea bugetului local.

Obiective:
1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor mass-media de a participa în procesul de elaborare şi de monitorizare a executării bugetului local;
2. Edificarea unor parteneriate între autorităţile publice locale, mass-media şi societatea civilă în scopul informării cetăţenilor despre corectitudinea utilizării alocaţiilor bugetare;
3. Implicarea mass-media în asigurarea transparenţei operaţiunilor bugetare la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale;
4. Contribuirea la creşterea impactului utilizării banilor publici prin asigurarea corectitudinii valorificării acestora;
5. Sporirea interesului cetăţenilor pentru modul de valorificare a banilor publici prin mediatizarea procesului bugetar.

Activităţi:
- Conferinţă de presă de lansare a proiectului;
- Prezentarea proiectului în 4 comunităţi (scop, obiective, beneficii pentru comunitate);
- Instituirea rubricii „Cere socoteală pentru banii publici!” în ziarele locale. Publicarea continuă a informaţiei;
- Formarea echipelor de parteneriat şi semnarea acordurilor de parteneriat;
- Seminar republican „Monitorizarea gestionării banilor publici” cu participarea echipelor de parteneriat;
- Ateliere regionale „Monitorizarea gestionării banilor publici” pentru mass-media şi ONG-urile locale, reprezentanţi ai mediului de afaceri;
- Monitorizarea de către echipele de parteneriat a executării liniilor de buget selectate;
- Mese rotunde privind schimbul de experienţă a echipelor de parteneriat din cele 4 localităţi monitorizate;
- Elaborarea, publicarea şi distribuirea ghidului de monitorizare a executării bugetelor locale pentru cetăţeni şi societate civilă (prezentarea practicilor pozitive);
- Conferinţe regionale de multiplicare a practicilor pozitive în zonele de Centru, Nord şi Sud cu participarea reprezentanţilor factorilor interesaţi;
- Conferinţă de presă de încheiere a proiectului.

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md