Harta sitului
 
Home   APInfo   Proiecte   Proiecte active   Proiect: „Suport instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova”

Calendar

31.10.2013 Aniversarea ziarului "Jurmal de Chişinău"
detalii 

Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

Proiect: „Suport instituţional pentru Consiliul de Presă din Moldova”

Perioada de implementare: ianuarie 2011 – ianuarie 2014

Finanţator: Fundaţia Est-Europeană

Scopul proiectului:

Consolidarea jurnalismului de calitate şi a bunelor practici jurnalistice în Moldova, prin asigurarea funcţionalităţii şi promovarea Consiliului de Presă în calitate de mecanism de autoreglementare care mediază litigiile dintre instituţiile de presă şi consumatorii de informaţii, în spiritul dialogului şi al respectului reciproc între presă şi cititori.

Obiective:

1. Asigurarea bunei funcţionări a Consiliului de Presă în examinarea plângerilor cetăţenilor.

2. Menţinerea activităţii instituţionale a Secretariatului Consiliului de Presă.

3. Promovarea bunelor practici jurnalistice şi a Consiliului de Presă ca mecanism de autoreglementare jurnalistică.

Activităţi:

- Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor curente ale Consiliului de Presă şi a activităţilor de mediere a litigiilor dintre consumatorii de produse mediatice şi instituţiile mass-media;

- organizarea şi desfăşurarea a cinci mese rotunde pentru dezbaterea celor mai stringente probleme de etică profesională a presei şi a responsabilităţii acesteia în faţa publicului;

- organizarea şi desfăşurarea a patru întâlniri cu studenţi facultăţilor de jurnalism din Chişinău şi Bălţi pentru informarea lor despre etica profesională a jurnalistului şi responsabilităţii acestora în faţa publicului;

- editarea unei ediţii speciale a suplimentului OBIECTIV cu ocazia Ziua Mondiale a Libertăţii Presei în care va fi publicat „Cod deontologic al jurnalistului din Republica Moldova” (redacţie nouă);

- editarea a trei ghiduri specializate de bune practici jurnalistice.

Ştiri la acest compartiment:

http://consiliuldepresa.md/

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md