Harta sitului
 
Home   Membri API

Calendar

31.07.2013 La 29 iulie, publicaţia "Ziarul de Gardă" va sărbători 9 ani de la apariţie. Ziarul este membru al Asociaţiei Presei Independente.
detalii 

Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Membri API

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

Membri API

Lista membrilor API:

- ziare/agenţii:

„Cuvântul” (Tudor Iaşcenco)

„Cuvântul Liber” (Ion Mititelu)

„Ecoul Nostru” (Maria Ţurcanu)

„Est Curier” (Gheorghe Motricală)

„Expresul” (Lucia Bacalu)

„Gazeta de Sud” (Vladimir Javgureanu)

„Gazeta de Vest” (Dumitru Mititelu)

„Glasul Naţiunii” (Ion Proca)

„Glia Drochiană” (Liuba Bulgaru)

„Jurnal de Chişinău” (Vitalie Hadei)

„Natura” (Alecu Reniţă)

„Observatorul de Nord” (Elena Cobăsneanu)

„Ora Locală” (Nicolae Roşioru)

„SP” (Veaceslav Perunov)

„Unghiul” (Nicolae Sanduleac)

„Ziarul de Gardă” (Alina Radu)

Centrul pentru Jurnalism Independent (Liliana Viţu Eşanu)

- membri API persoane fizice:

Cazacu Vitalie

Curcudel Ana

Grigoriţă Constantin

Misail Nicolae

Topal Ivan

Uncuţă Nelly

- membri de onoare ai API:

Judy Yablonki, jurnalistă din SUA, unul dintre iniţiatorii fondării API

Piotr Marciniak, fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova

Jack Ronald, expert în domeniul mass-media din SUA

Mark Cernoff, fost voluntar la API în primii ani de existenţă a organizaţiei.

Asocierea la API

Membru API poate deveni orice persoană fizică care reprezintă legal o instituţie de presă independentă (ziar, revistă sau agenţie de presă).

API consideră că presa independentă este cea care:

 • nu este finanţată din bugetul public sau de partidele (formaţiunile) politice;
 • reflectă realitatea în mod obiectiv;
 • delimitează ştirile de comentarii (opinii).

Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)

I. Dispoziţii Generale.

1.1. Prezentul regulament este un document intern care stipulează procedura de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al API.

1.2. Prezentul Regulament dezvoltă principiile stipulate în Statutul Asociaţiei Presei independente şi prevederile lui nu pot veni în contradicţie cu cele statutare, precum şi cu legislaţia Republicii Moldova.

1.3. Orice persoană vizată prin incidenţă de prezentul Regulament este obligată să-l respecte în cazurile şi în contextul în care acţiunile sau atitudinile ei au loc sub egida API-ului.

II. Dreptul de a obţine calitatea de membru al API.

2.1. Dreptul de a obţine calitatea de membru al API îl are orice persoană fizică care reprezintă o instituţie media independentă şi este delegată de adunarea colectivului pe care îl reprezintă sau de proprietarul acesteia, precum şi jurnaliştii liber pro-fesionişti care subscriu prevederilor statutare ale API şi întrunesc condiţiile de aderare, prevăzute de articolul III al prezentului Regulament.

2.2. API defineşte ca fiind independente instituţiile media care nu sunt finanţate, total sau parţial, din bugetul public sau din bugetele partidelor şi altor formaţiuni politice, au un caracter non-partizan şi echidistant în raport cu persoanele, instituţiile sau evenimentele la care se referă în activitatea sa editorială sau conexă.

III. Condiţii de aderare şi procedura de obţinere a statutului de membru al API.

3.1. Doritorul de a deveni membru al API va depune la sediul API un dosar care va conţine următoarele informaţii obligatorii.

3.1.1. Pentru reprezentanţii instituţiilor de media independente:

 • cererea de aderare la API, în care se va confirma neapartenenţa sa politică şi caracterul non-partizan al instituţiei media pe care o reprezintă;
 • scrisoarea de motivare a cererii de aderare la API;
 • copia statutului şi a certificatului de înregistrare a instituţiei de media;
 • alte documente de natură să confime independenţa instituţiei de media, inclusiv copia ultimului bilanţ contabil şi a ultimei facturi de expediţie de la tiporgafie pentru determinarea tirajului;
 • în cazul în care solicitantul reprezintă un ziar, o revistă sau o agenţie de ştiri, va fi prezentată colecţia de ziare sau fluxul de ştiri din ultimele trei luni.

3.1.2. Pentru jurnaliştii liber profesionişti:

 • cererea de aderare la API, în care se va confirma neangajarea sa politică;
 • scrisoarea de motivare a cererii de aderare la API;
 • lista principalelor materiale de presă, publicate în ultimele 6 luni şi copiile acestora.

3.2. Cererea depusă de solicitantul calităţii de membru al API va fi luată în discuţie la prima şedinţă ordinară a Consiliul de Administrare al API de după ziua depunerii. Consiliul de Administrare decide acceptarea sau respingerea cererii pentru exami-nare, desemnând, după caz, o persoană care va monitoriza conţinutul colecţiei pre-zentate sub aspectul echidistanţei materialelor inserate şi va prezenta o notă in-formativă la următoarea şedinţă a Consiliului de Administrare.

3.3. După examinarea notei informative, prezentată de persoana desemnată pentru monitorizare, Consiliul de Administrare al API adoptă decizia de acceptare sau respingere a cererii de aderare la API.

3.4. Decizia Consiliului de Administrare de acceptare a aderării la API este supusă examinării la cea mai apropiată adunare a membrilor API. Dacă pentru confirmarea acestei decizii se pronunţă majoritatea persoanelor cu drept de vot, prezente la adunarea membrilor API (50% plus 1), solicitantul este acceptat în calitate de membru cu drepturi depline al API.

3.5. După achitarea taxei de aderare, solicitantul obţine dreptul de vot la adunarea membrilor API.

3.6. Taxa de aderare la API se stabileşte de către Consiliul de Administrare al API la începutul fiecărui an calendaristic.

3.7. După adoptarea deciziei Adunării membrilor API privind aderarea la API, noii membri au dreptul să includă menţiunea "Membru al Asociaţiei Presei Independente" şi logotipul API în casetele tehnice şi pe paginile web ale instituţiilor media respective.

3.8. Pe parcursul primului an, noii membri ai API sunt scutiţi de plata cotizaţiei de membru al API.

IV. Prevederi speciale.

4.1. Decizia finală a adunării membrilor API privind acceptarea sau respingerea cererii de aderare la API se adoptă în cel mult trei luni de la data recepţionării dosarului complet de aderare.

4.2. Cu şase luni înainte de alegeri locale sau generale, API suspendă temporar acceptarea noilor membri, dosarele depuse urmând să fie examinate după alegeri.

V. Pierderea calităţii de membru al API.

5.1. Consiliul de Administrare al API va monitoriza în permanenţă, de sine stătător sau prin intermediul unor organizaţii specializate (experţi), comportamentul membrilor API privind echidistanţa în raport cu persoanele, instituţiile sau evenimentele la care se referă în activitatea sa editorială sau conexă.

5.2. În conformitate cu prevederile Statutului API, Consiliul de Administrare al API poate decide retragerea sau suspendarea temporară a calităţii de membru al API în următoarele cazuri:

 • partizanat politic;
 • neachitarea cotizaţiilor de membru timp de un an;
 • neprezentarea la trei adunări consecutive ale membrilor API;
 • în alte cazuri speciale.

5.3. Decizia Consiliului de Administrare privind retragerea sau suspendarea tempo-rară a calităţii de membru al API intră în vigoare după confirmarea de către Adunarea membrilor API.

Aprobat la şedinţa Consiliului de Administrare din 19 noiembrie 2004

Aprobat de Adunarea Generală Anuală a membrilor API din 18 martie 2005

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md