Harta sitului
 
Home   APInfo   Noutati   2013   ianuarie  

Calendar

30.09.2013 La 29 septembrie Asociatia Presei Independente implineste 16 ani de la inregistrare
detalii 

Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Arhiva

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

31 ianuarie 2013
REPORTER SPECIAL: Grefierii din instanţele de judecată mai au de învăţat pentru a obţine încrederea cetăţenilor

Doar 30 la sută dintre persoanele chestionate sunt mulţumite de nivelul de profesionalism şi amabilitatea grefierilor care activează în instanţele de judecată din municipiul Chişinău. Aceste rezultate sunt incluse în cercetarea sociologică în vederea cuantificării nivelului de satisfacţie a cetăţenilor în sistemul judecătoresc, realizată de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), sondaj realizat pe parcursul anului 2012.

Potrivit Marianei Calughin, coordonatoare de proiect din cadrul CAPC, cercetarea a fost realizată prin chestionarea a 603 justiţiabili în sediile intanţelor judecătoreşti din Chişinău (Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău, Judecătoria Buiucani, Judecătoria Centru, Judecătoria Ciocana, Judecătoria Râşcani); chsetionarea autoadministrată a justiţiabililor în sediile acestor judecătorii; chestionarea on-line prin intermediul paginii-web: www.chestionar.capc.md. De asemenea, au fost realizate opt interviuri individuale (câte doi procurori, avocaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi părţi în proces) şi trei interviuri în focus-grupuri (procurori, avocaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice).

Galina Bostan, directoarea CAPC, susţine că majoritatea respondenţilor sunt nemulţumiţi de activitatea grefierilor (neîntocmirea corectă şi amplă a procesului-verbal al şedinţei), lipsa de amabilitate şi aroganţa acestora. „Pentru ca în insanţe să fie grefieri competenţi, ar fi bine să fie revizuit procesul de angajare a grefierilor, prin testarea cunoştinşelor, dar şi prin testarea psihologică a acestora”, afirmă Galina Bostan. Totodată, respondenţii au recunoscut că salarizarea grefierilor nu este corespunzătoare volumului de lucru efectuat, de aceea este necesar să fie revizuit şi sistemul de salarizare a acestora. Directoarea CAPC mai afirmă că pentru efectuarea unei justiţii transparente, toate instanţele trebuie să fie dotate cu sisteme de înregistrare audio şi video a şedinţelor de judecată, astfel ca grefierilor să nu le scape momente importante din timpul şedinţei, atunci când întocmesc procesul-verbal.

Grefieri şi asistenţi judiciari mai instruiţi

În acest sens, în primul trimestru al acestui an, circa 1000 de grefieri şi asistenţi judiciari vor fi instruiţi cum să utilizeze Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD-3) şi Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată (SRS Femida). Mihai Grosu, asistent de program, Programul de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP), afirmă că pe parcursul anului 2013, vor urma aceste seminare şi judecătorii, şi specialiştii din cadrul cancelariilor şi arhivelor instanţelor de judecată din toată ţara. Expertul menţionează că numărul de dosare este în creştere, iar informatizarea sistemului judecătoresc este o prioritate pentru Republica Moldova, fiind un element indispensabil pentru funcţionarea şi gestionarea acestor dosare. „PIGD este un soft cu ajutorul căruia este creat în variantă electronică un dosar judecătoresc, iar sistemul „SRS Femida” este un program destinat înregistrării tehnice a proceselor de judecată. Automatizarea instanțelor de judecată reprezintă un element care trebuie să vină în ajutorul atât a judecătorilor, al grefierilor, cât şi al cetăţenilor, contribuind astfel la consolidarea independenţei judecătorești, asigurarea transparenţei în activitatea instanţelor de judecată şi sporirea calităţii actului de justiţie”, specifică Mihai Grosu.

Instruirile au loc în contextul reformei în sectorul justiţiei din Republica Moldova. Reamintim că Obiectivele Strategiei de reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 sunt următoarele: consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc; eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate; ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică eficientă, examinarea cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului de justiţie; promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei; implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui climat favorabil dezvoltării durabile a economiei; asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice; coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, asigurarea dialogului intersectorial.

Potrivit Legii nr. 59 din 15.03.2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti, art.6: „(1) grefierul este obligat, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procesul judiciar, indiferent de statutul acestora din urmă; (2) grefierul are următoarele obligaţii: să respecte disciplina de muncă; să nu divulge datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul funcţiunii; în şedinţele de judecată să aibă o ţinută vestimentară corespunzătoare; să respecte normele deontologice ale profesiei; să participe, în modul stabilit, la formarea continuă”.

Lilia Zaharia, Asociaţia Presei Independente

Grefierii din instanţele de judecată mai au de învăţat pentru a obţine încrederea cetăţenilor

Galina Bostan şi Mariana Calughin la conferința de presă „Rezultatele cercetării privind nivelul de satisfacţie a justiţiabililor din sistemul judecătoresc”, desfăşurată la 29 ianuarie 2013.
img
img
img
img
img
img
img
img
img


Adăugaţi un comentariu

Nume,Prenume

Comentariu

Virsta

Sexul

Masculin Feminin

E-mail

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md