Harta sitului
 
Home   APInfo   Noutati   2013   martie  

Calendar

30.09.2013 La 29 septembrie Asociatia Presei Independente implineste 16 ani de la inregistrare
detalii 

Despre API
Membri API
APInfo
Publicaţii
Reforma Justiţiei
Fototeca
Publicitate

Arhiva

Publicitate

API oferă posibilitatea de a plasa la preţuri avantajoase publicitatea Dvs în 18 ziare naţionale cu un tiraj de pîna la 104257 exemplare.

Alegeţi oricare din cele 2 pachete oferite:

Contacte API:

str. Romana 2/2,
etajul 1, mun. Chişinău,
Republica Moldova,
MD-2005
Tel: +37322 220996
Fax: +37322 203686
E-mail: api@api.md

4 martie 2013
REPORTER SPECIAL: 33 de milioane pierdute şi nici un judecător sancţionat

În ultimii trei ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a adoptat 86 de hotărâri împotriva Moldovei. În rezultat, bugetul de stat a fost prejudiciat în această perioadă cu peste 2 milioane de euro sau circa 33 milioane de lei. Deşi sumele plătite sunt foarte mari, nici o persoană care s-a făcut responsabilă de condamnarea R. Moldova la CEDO nu a fost sancţionată.

În anul trecut, CtEDO a pronunţat 27 de hotărâri în privința Moldovei, în 25 dintre ele fiind constatată cel puțin o violare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. La 4 februarie curent, Asociaţia „Juriştii pentru drepturile omului” a publicat lista persoanelor care se fac vinovate de aceste condamnări (http://www.lhr.md/news/357.html). Lista a fost întocmită în baza informaţiilor deţinute de către avocaţii care au reprezentat reclamanţii şi în baza hotărârilor Curţii Europene. Potrivit sursei, în anul 2012, printre persoanele care au condamnat R. Moldova la CtEDO sunt peste 50 de judecători de la Judecătoriile de fond, Curţile de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), circa 25 procurori şi cel puţin 7 poliţişti. Printre judecători, se află magistraţii de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ): Olga Adam, Iulia Cimpoi, Eugenia Fistican, Iurie Bejenaru, Ion Muruianu, Vasile Cherdivară, Nina Cernat; de la Curtea de Apel Chişinău: Tudor Micu, Mihail Buruian, Gheorghe Iovu; de la Curtea de Apel Bălți: Gheorghe Scutelnic, Angela Revenco, Tatiana Duca, dar şi mai mulţi judecători din cadrul instanţelor de fond din ţară. Pe lângă aceştia, în listă se află şi un număr inexact de „judecători neidentificaţi de la Curtea Supremă de Justiţie”, magistraţi ce se fac responsabili, de violarea art. 6.1 al Convenţiei (încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice). Astfel, doar în anul 2012, au fost emise 27 de hotărâri ale CEDO împotriva Republicii Moldova, iar suma prejudiciiilor a constituit circa 843 mii de euro.

Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova, este convins că judecătorii care emit hotărâri ce încalcă flagrant drepturile omului, trebuie sancţionaţi. În alocuţiunea sa din 15 februarie la Adunarea Generală a Judecătorilor, şeful statului a declarat că sistemul judecătoresc moldovenesc urmează să se debaraseze cât mai curând de magistraţii care încalcă normele imperative ale legislaţiei, fie că o fac cu bună ştiinţă, fie din incompetenţă. „Trebuie de curmat practica de adoptare a hotărârilor judecătoreşti în baza unor acte trase la xerox, fără ca acestea să fie autentificate în condiţiile legii, potrivit cărora se dispune încasarea unor sume mari de bani de la stat în interesul unor persoane sau firme fantomă, ceea ce, de fapt, nu este altceva decât spălare de bani”, a menţionat Nicolae Timofti.

Deocamdată, nu se cunosc cazuri când judecătorii au fost sancţionaţi pentru condamnarea ţării noastre la CtEDO. Vitalie Zamă, jurist la Asociația „Juriştii pentru drepturile omului”, afirmă că, în principiu, legislaţia naţională permite sancţionarea judecătorilor pentru acţiuni ilegale, inclusiv pentru condamnările CtEDO. Juristul susţine că ar fi bine să fie iniţiate acţiuni de regres sau alte acţiuni descurajante împotriva magistraţilor vizaţi, deoarece ţara noastră plăteşte sume mari de bani drept prejudicii materiale şi morale în urma acestor condamnări. „Acţiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă în cazurile când încălcarea a fost comisă cu intenţie sau din culpă gravă. Fiecare caz trebuie examinat eficient, pentru a stabili dacă au fost comise abateri disciplinare”, argumentează V. Zamă. De menţionat că acţiunea de regres este o acţiune civilă prin care cineva care a plătit o sumă de bani din culpa altuia se întoarce împotriva acestuia din urmă pentru recuperarea sumei plătite.

La rândul său, Nichifor Corochii, preşedintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, afirmă că procedura de sancţionare a judecătorilor care se fac responsabili de condamnarea R. Moldova este dificilă, deoarece studierea dosarului la CtEDO poate dura şi câţiva ani. „Sancţiunea disciplinară pentru judecători se aplică în termen de 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii ei. În cazul în care dintr-o hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către judecător a unei abateri disciplinare, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii definitive a hotărârii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale”, declară N. Corochii.

Ce spune legea?

Art.15 al Legii privind statutul judecătorului, prevede că judecătorii sunt obligaţi: să fie imparţiali; să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, onoarei şi demnităţii acestora; să respecte întocmai cerinţele legii la înfăptuirea justiţiei şi să asigure interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei; să se abţină de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit cinstea şi demnitatea de judecător, provoacă îndoieli faţă de obiectivitatea lor; să respecte prevederile Codului de etică al judecătorului; să nu divulge secretul deliberării, informaţiile obţinute în şedinţă închisă, precum şi datele urmăririi penale. Ca urmare, potrivit art. 22 al aceleaşi legi, constituie abatere disciplinară: încălcarea obligaţiei de imparţialitate şi aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă gravă, dacă acest fapt a fost constatat de instanţa ierarhic superioară şi a condus la casarea hotărârii defectuoase. În condiţiile legii, judecătorului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment; mustrare; mustrare aspră; eliberare din funcţie; eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte. Eliberarea din funcţie se aplică în cazul comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, în cazul comiterii repetate a abaterilor disciplinare specificate la art. 22, precum şi în cazul în care, la evaluarea performanţelor, s-a stabilit necorespunderea lui evidentă funcţiei deţinute.

Lilia Zaharia, Asociaţia Presei Independente

86 de condamnări la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

timp de trei ani
2010 2011 2012
28 31 27

Prejudiciul material cauzat statului a constituit
2 milioane 055 mii euro
sau peste 33 milioane de lei
2010 2011 2012
874,687.18 Euro 337,558 Euro 842,856 Euro

Legenda Foto:
Adunarea Generală a Judecătorilor din Moldova desfăşurată la 15 februarie 2012.Adăugaţi un comentariu

Nume,Prenume

Comentariu

Virsta

Sexul

Masculin Feminin

E-mail

Copyright, 2011 API    
Daca ati gasit eroare va rugam sa contactati administratorul site-ului: pmacovei@api.md