en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

Ştiri API
Continuă instruirile pentru jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului la tema drepturilor copilului // Продолжаются тренинги для журналистов с обеих берегов Днестра на тему прав детей
Foto: API

Sunt invitați să se înregistreze jurnaliști de pe ambele maluri ale râului Nistru, specializați sau interesați de aspectele teoretice și practice ale reflectării în presă a tematicii care vizează copiii. În rezultatul instruirilor, participanții vor obține cunoștințe complexe despre drepturile copiilor, informația cu impact negativ asupra copiilor, prevederile legale și normele deontologice de prezentare în mass-media a copiilor în situații cu conotație negativă, inclusiv a celor în conflict cu legea și a copiilor victime sau martori ai abuzurilor și ai altor infracțiuni. Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu UNICEF Moldova continuă ciclul de instruiri pentru consolidarea capacității jurnaliștilor și a jurnalistelor de pe ambele maluri ale Nistrului de a mediatiza activ și etic subiecte care vizează drepturile copilului. Următoarea instruire va avea loc sâmbătă, 25 septembrie 2021, în orașul Rezina, cu prezența fizică a participanților.

Instruirile se desfășoară în baza unor pachete de training, elaborate de experți media și specialiști în comunicare, iar în calitate de formatori sunt invitați jurnaliștii cu experiență practică de pe ambele maluri ale Nistrului și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor copilului.

Primul training a avut loc pe 31 iulie la Chișinău, iar cel de-al doilea este planificat pentru 25 septembrie în orașul Rezina.

Organizatorii vor asigura respectarea cerințelor anti-epidemiologice în contextul pandemiei de COVID-19. Cheltuielile de transport ale participanților vor fi acoperite, alimentația va fi asigurată.

Doritorii de a participa la cel de-al doilea training sunt rugați să transmită un mesaj de înregistrare pe adresa api@api.md până la 24 septembrie 2021, ora 10.00

***

Продолжаются тренинги для журналистов с обеих берегов Днестра на тему прав детей

Ассоциация независимой прессы (API) в партнерстве с ЮНИСЕФ в Молдове продолжают цикл тренингов для усиления способности журналистов с обоих берегах Днестра активно и этично освещать темы, связанные с правами детей. Следующий тренинг состоится в субботу, 25 сентября 2021 года, в городе Резина, с физическим присутствием участников.

Для участия в тренинге приглашаются журналисты с обоих берегах Днестра, специализирующиеся или заинтересованные в теоретических и практических аспектах освещения детей в средствах массовой информации. По итогам тренингов, участники получат комплексные знания о правах детей; о информации, оказывающей негативное влияние на детей; юридических положениях и этических правилах представления в СМИ детей в ситуациях с негативным подтекстом, включая детей, находящихся в конфликте с законом, и несовершеннолетних жертв или свидетелей жестокого обращения и других преступлений.

Тренинги проводятся на основе учебных пакетов, разработанных медиа-экспертами и специалистами по коммуникациям, а в качестве тренеров приглашены журналисты с практическим опытом работы с обоих берегах Днестра и представители неправительственных организаций в области прав детей.

Первый тренинг состоялся 31 июля в Кишиневе, а второй запланирован на 25 сентября, в городе Резина.

Организаторы обеспечат соблюдение противоэпидемиологических требований в условиях пандемии COVID-19. Транспортные расходы участников будут возмещены, питание будет обеспечено.

Желающих принять участие во втором тренинге просим отправить заявку для регистрации на электронный адрес api@api.md до 24 сентября 2021 года, 10.00.

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Propaganda este nociva
REDACȚIILE API LA MINUT
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată
CivicThe english version of site is out of work