en
Versiunea veche a site-ului
consiliul de presa

API este semnatară a Codului Deontologic al jurnalistului din R. Moldova.

API este membru al Asociației Mondiale a Ziarelor și a Producătorilor de Știri

(World Association of Newspapers and News Publishers - WAN/IFRA)

Ştiri API
Instruiri pentru jurnaliști: Mass-media și drepturile copilului // Тренинги для журналистов: СМИ и права детей
Imagine simbol
Foto: www.ruvod.com

Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu UNICEF Moldova desfășoară un ciclu de instruiri pentru consolidarea capacității jurnaliștilor și a jurnalistelor de pe ambele maluri ale Nistrului de a mediatiza activ și etic subiecte care vizează drepturile copilului. Instruirile se vor desfășura în limba rusă, iar primul training va avea loc sâmbătă, 31 iulie 2021, la Chișinău, cu prezența fizică a participanților.

Jurnaliștii de pe ambele maluri ale râului Nistru, specializați sau interesați de aspectele teoretice și practice ale reflectării în presă a tematicii care vizează copiii, sunt invitați să se înregistreze la primele două traininguri care vor avea loc la 31 iulie și 6 august 2021. În rezultatul instruirilor, participanții vor obține cunoștințe complexe despre drepturile copiilor, informația cu impact negativ asupra copiilor, prevederile legale și normele deontologice de prezentare în mass-media a copiilor în situații cu conotație negativă, inclusiv a celor în conflict cu legea și a copiilor victime sau martori ai abuzurilor și ai altor infracțiuni.

Instruirile se vor desfășura în baza unor pachete de training, elaborate de experți media și specialiști în comunicare, iar în calitate de formatori vor fi invitați jurnaliștii cu experiență practică de pe ambele maluri ale Nistrului.

Primul training va avea loc sâmbătă, 31 iulie 2021, în mun. Chișinău. Organizatorii vor asigura respectarea cerințelor anti-epidemiologice în contextul pandemiei de COVID-19. Cheltuielile de transport ale participanților vor fi acoperite, alimentația va fi asigurată.

Doritorii de a participa la primele două instruiri sunt rugați să transmită un mesaj de înregistrare pe adresa api@api.md până la 25 iulie 2021.

***

Тренинги для журналистов: СМИ и права детей

Ассоциация независимой прессы (API) в партнерстве с ЮНИСЕФ в Молдове проводит цикл тренингов для усиления способности журналистов с обоих берегах Днестра активно и этично освещать темы, связанные с правами детей. Обучение будет проводиться на русском языке, а первый тренинг состоится в субботу, 31 июля 2021 года, в Кишиневе, при физическом присутствии участников.

Журналисты с обоих берегах Днестра, специализирующиеся или заинтересованные в теоретических и практических аспектах освещения детей в средствах массовой информации, приглашаются для участия в первых двух тренингах, которые состоятся 31 июля и 6 августа 2021 года. По итогам тренингов, участники получат комплексные знания о правах детей; о информации, оказывающей негативное влияние на детей; юридических положениях и этических правилах представления в СМИ детей в ситуациях с негативным подтекстом, включая детей, находящихся в конфликте с законом, и несовершеннолетних жертв или свидетелей жестокого обращения и других преступлений.

Тренинги будут проводиться на основе учебных пакетов, разработанных медиа-экспертами и специалистами по коммуникациям, а в качестве тренеров будут приглашены журналисты с практическим опытом работы с обоих берегах Днестра.

Первый тренинг состоится в субботу, 31 июля 2021 года, в Кишиневе. Организаторы обеспечат соблюдение противоэпидемиологических требований в условиях пандемии COVID-19. Транспортные расходы участников будут возмещены, питание будет обеспечено.

Желающих принять участие в первых двух тренингах просим отправить заявку на регистрацию на электронный адрес api@api.md до 25 июля 2021 года.

comments powered by Disqus
centrul de consultanţă şi asistenţă Baza de date API
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
Propaganda este nociva
REDACȚIILE API LA MINUT
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată
CivicThe english version of site is out of work