înapoi

Informare activă și promovarea drepturilor omului și a accesului egal la justiție pentru toți cetățenii

Perioada de implementare: 1 octombrie 2021 - 30 noiembrie 2022

Finanțator: Millennium DPI Partners/U.S. Department of State

 

Scopul proiectului: Promovarea drepturilor și îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile

1. Creșterea conștiinței juridice și facilitarea accesului la justiție pentru persoanele din categoriile vulnerabile și grupurile minoritare printr-o serie de produse media;

 

2. Facilitarea accesului la mass-media a ONG-urilor din domeniul drepturilor omului și justiție;

 

3. Sporirea cunoștințelor juridice și stimularea gândirii juridice ale tinerilor prin activități interactive. 

1. Producerea și difuzarea unor emisiuni TV de informare și educare a cetățenilor cu acces limitat la justiție;

 

2. Producerea și publicarea articolelor tematice în presa scrisă și online, difuzarea reportajelor la radio;

 

3. Desfășurarea discuțiilor publice privind drepturile omului și accesul la justiție;

 

4. Desfășurarea unor concursuri tematice interactive pentru sporirea cunoștințelor juridice ale tinerilor.