SLOGAN:

„Pentru o presă profesionistă, neangajată și sustenabilă”

 

MISIUNE:

API este un centru național de resurse care contribuie la creșterea sustenabilității mass-mediei independente prin consolidarea capacităților profesionale și financiare, îmbunătățirea politicilor publice, digitalizare și sporire a calității produsului jurnalistic.

 

VALORI:

Independență: financiară și editorială, libertate de exprimare și acces la informație.

Profesionalism: competențe profesionale și tehnice, etică și standarde profesionale, calitate editorială și de design.

Modernizare: adaptabilitate la noile condiții, digitalizare, convergență tehnologică. 

 

OBIECTIVE/PRIORITĂȚI:

- Leadership în activitățile de lobby și advocacy cu scopul asigurării unui climat propice pentru dezvoltarea mass-mediei;

- Fortificarea capabilităților membrilor API, pentru a asigura sustenabilitatea mass-mediei independente;

- Promovarea eticii și a deontologiei profesionale pentru repunerea mass-media în rolul său social;

- Promovarea imaginii asociative a API și asigurarea sustenabilității asociației.

 

AFILIERI ŞI PARTENERIATE:

API este membră a Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri ​(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA);

API este membră a Platformei Naţionale a Forumului ONG-urilor din cadrul Parteneriatului Estic;

API este membră a Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte din Republica Moldova;

API este membră a Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat din Republica Moldova;

API este unul dintre fondatorii Consiliului de Presă din Republica Moldova şi asigură Secretariatul acestei structuri naționale de autoreglementare jurnalistică;

API este partenera Centrului pentru Jurnalism Independent din România;

 

API dezvoltă parteneriate cu cele mai active organizații neguvernamentale de media din Moldova, colaborează cu alte structuri asociative naţionale și regionale.

 

API este organizaţie-resursă pentru structurile europene şi internaţionale în problemele care vizează libertatea presei şi situaţia mass-media din Republica Moldova;

 

API colaborează cu organizaţii neguvernamentale din România, Polonia, Olanda, Ucraina, Estonia, Suedia, Letonia, Danemarca, Marea Britanie, alte ţări;

 

API este deschisă pentru parteneriate noi. 

 

La cei 25 de ani de activitate, API a prezentat în spațiul public noul logotip. Acesta reprezintă o combinație de culori vii și simboluri reprezentative pentru comunitatea jurnalistică. Noul logo combină culoarea albastră în nuanțe mai calde și reci pentru a prezenta undele radio pe harta Republicii Moldova și culoarea roșie „fierbinte” care subliniază punctul pe „i”.