înapoi

FORTIFICAREA ETICII JURNALISTICE ŞI PROMOVAREA UNEI CAMPANII ANTIDISCRIMINARE ÎN MASS-MEDIA

Perioada de implementare: iunie 2013 - ianuarie 2014


Finanțator: Civil Rights Defenders


Scopul proiectului: 

Consolidarea şi asigurarea implementării practice a cunoştinţelor în domeniul eticii jurnalistice pentru o informare publică echilibrată şi obiectivă, promovarea drepturilor omului, protecţia victimelor şi a copiilor, promovarea toleranţei şi nediscriminării grupurilor minoritare şi persoanelor în dificultate.

Sporirea cunoştinţelor în domeniul eticii jurnalistice a colaboratorilor redacţiilor membre API;


Dezvoltarea structurilor de auto-reglementare internă ale API;


Promovarea toleranţei în raport cu grupurile minoritare marginalizate.

Organizarea şi desfăşurarea a patru trainiguri regionale la tema respectării prevederilor Codului Deontologic al Jurnalistului;


Desfăşurarea concursului şi angajarea Ombudsmanului API, asigurarea activităţii Comisiei de Etică a API;


Monitorizarea sumară a publicaţiilor membre API privind respectarea eticii jurnalistice;
Desfăşurarea unei mini-campanii împotriva discriminării prin publicarea lunară a paginii tematice Activ;


Elaborarea şi examinarea rapoartelor Ombudsmanului API privind respectarea normelor deontologice de către jurnaliştii şi redacţiile membre API.