înapoi

Despre dezinformare de la ușă la ușă

Perioada de implementare: 1 iulie 2022 – 30 mai 2023
 

Finanțator: International Media Support (IMS)

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea gândirii critice și promovarea educației media în societatea moldovenească, în special în mediul rural

1. Consolidarea cunoștințelor în domeniul dezvoltării gândirii critice a 15 colaboratori din rețeaua colaboratorilor Campaniei STOP FALS;

 

2. Diminuarea impactului manipulării și propagandei și reducerea numărului de persoane manipulate prin educarea consumatorilor de media, în special din mediul rural, pentru identificarea manipulării și a informațiilor false sau părtinitoare;

1. Organizarea a două ateliere pentru 15 colaboratori selectați care vor fi instruiți cu privire la noile tehnici de dezinformare și manipulare, inclusiv despre modul de verificare a informațiilor despre dezinformarea pe timp de război;

 

2. Publicarea Buletinului informativ trimestrial STOP FALS! și difuzarea acestuia în localitățile rurale;

 

3. Organizarea a 30 de întâlniri de educație media în diferite regiuni ale țării.

  • 29 Iunie 2023

    Oamenii trebuie să consume informații transmise de surse care operează cu fapte și dovezi, mai puțin cu emoții, iar publicațiile care „amestecă” în știri opiniile cu faptele trebuie evitate. Aceasta este una din concluziile la care au ajuns oamenii de diferite vârste și profesii care au participat la discuțiile și întâlnirile desfășurate în ultimul an de colaboratorii Campaniei STOP FALS!, desfășurată de Asociația Presei Independente (API). Cei 15 colaboratori regionali STOP FALS! au organizat în total 31 de discuții în 16 raioane, inclusiv în UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

  • 30 Iunie 2023

    Timp de un an, 15 colaboratori ai Campaniei împotriva informațiilor false și tendențioase STOP FALS!, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), au bătut cărările a peste 60 de localități din mai multe raioane ale țării, unde au discutat cu oamenii despre pericolul dezinformării și au distribuit patru ediții trimestriale ale unui buletin informativ cu cele mai bune practici de dezmințire a falsurilor. Buletinul a fost distribuit și în diferite instituții publice: case de cultură, biblioteci, oficii poștale, centre medicale etc. Locuitorii satelor și comunelor au răsfoit broșurile cu interes și au recunoscut că au nevoie de ajutor pentru a-și dezvolta gândirea critică.