înapoi

Instruiri și transfer de bune practici pentru profesionalizarea mass-media independente

Perioada de implementare: 16 iunie 2021 – 31 august 2022
 

Finanțator: Ambasada SUA în Republica Moldova

 

Scopul proiectului: consolidarea cunoștințelor și abilităților profesionale ale jurnaliștilor din redacțiile membre API în vederea îmbunătățirii abilităților lor de a reflecta în mod profesionist realitățile naționale și locale din Republica Moldova și de a contribui la promovarea valorilor democratice

1. Profesionalizarea a 108 jurnaliști și manageri ale redacțiilor membre prin intermediul a 6 instruiri și sesiuni tematice de monitorizare;

 

2. Consolidarea cunoștințelor și abilităților profesionale a 34 de jurnaliști din redacțiile membre prin studierea experienței altor colegi în cadrul a 2 vizite de studiu în țări membre UE și ale Parteneriatului Estic;

 

3. Asistență redacțională oferită prin 6 sesiuni de transfer de bune practici și un program de stagii pentru 8 beneficiari. 

1. Organizarea instruirilor tematice și a sesiunilor de transfer de bune practici pentru reporteri, fotoreporteri și manageri media;

 

2. Desfăşurarea unui program de stagii în mass-media de la Chişinău pentru jurnaliştii din redacțiile regionale membre API;

 

3. Monitorizarea internă a conținutului editorial al redacțiilor beneficiare privind respectarea prevederilor Codului Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, a Regulamentelor interne API privind colaborarea instituţiilor mass-media cu autorităţile publice și privind plasarea publicităţii politice şi electorale;

 

4. Organizarea 2 vizite de studiu pentru manageri media și reporteri, în una din țările membre ale UE și, corespunzător, - în una din țările membre ale Parteneriatului Estic.