Gândește critic!

API editează o pagină tematică la tema dezvoltării gândirii critice care este inserată în ziarele membre și partenere ale asociației.

ACTIV

De-a lungul anilor, API a editat pagina ACTIV pe mai multe subiecte tematice.

ProDiaspora

Din decembrie 2009 şi până în august 2010, API în parteneriat cu Asociaţia COMUNISON RC din Marea Britanie a editat revista „Pro Diaspora” – publicaţie periodică despre şi pentru migranţii din Republica Moldova.

Obiectiv European

Suplimentul „Obiectiv European” a aparut cu sprijinul Friedrich-Ebert-Stiftung şi al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internationala.